Zespół

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Monika Komorowska – mkomorowska@um.warszawa.pl
Katarzyna Sałbut – ksalbut@um.warszawa.pl
Artur Wosz – awosz@um.warszawa.pl

OW SARP

Magdalena Maciąg – magda.maciag@sarp.warszawa.pl